Araç Buzdolabı Modellerinde 3 Farklı Sistem

Hiçbir soğutma sistemi tüm ihtiyaçları karşılayamaz. İhtiyaç ve beklentilerinize uygun çözüm belki bir kompresörlü araç buzdolabı, belki termoelektrikli bir model, belki de bir pasif soğutma birimidir.

Kompresörlü Modeller: Kompresörlü araç buzdolabı modelleri soğutucu sıvıyı gaza dönüştüren normal buzdolapları gibi çalışırlar. Bu modeller aynı zamanda derin dondurma işlevi de görürler. Gerektiğinde güneş paneline bağlanabilirler.

Termoelektrikli Modeller: Termoelektrikli araç buzdolabı modelleri hem soğutma hem de sıcak tutma işlevi görürler. Hafif ve kompakt oluşları sayesinde kolay taşınabilirler.

Pasif Soğutucular: Bir nevi termos gibi çalışan pasif soğutucular herhangi bir enerji kaynağına sahip değildirler. Soğuk tutulmak istenen yiyecek ya da içeceklerle birlikte ürünün içinde buz ya da soğul jel yerleştirilir.