Absorbe Araç Buzdolapları

Absorbe Araç Buzdolapları

Konsantre edilmiş amonyak çözeltisi bir boilerde ısıtılır ve buhar formuna dönüştürülür. Yüksek basınç altında bulunan gaz kondenserde sıvı hale geçer ve hidrojen eklemesiyle yoğuşur. Bu arada soğutulan alandan ısı çekilir. Bundan sonra absorberdeki amonyak gazı daha düşük amonyak çözeltisi ile absorbe edilir. Doymuş çözelti tekrar boilere geri akar ve çevrim yeniden başlar.